Pravilnik za sofinanciranje društev v KS Veliki Podlog