Zapisnik 1. (konstitutivne) seje sveta KS Veliki Podlog