Gradnja nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu napreduje

07. decembra 2021 | Novice

Gradnja nove podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu, ki se je začela v maju, poteka v skladu z načrti. Trenutno je izvedena betonska plošča nad nadstropjem, objekt je pripravljen na pričetek montaže lesene strešne konstrukcije, kar je predvideno v prihodnjih dneh. Izvajajo se predelni zidovi, razvodi za elektro in strojne instalacije, zmontirano je že prvo stavbno pohištvo na fasadi pritličja. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, se prične z vrtanjem vrtin za vgradnjo geosond. V teku je postopek za izbiro dobavitelja opreme. Objekt bi naj bil po terminskem planu dokončan do 30. 4. 2022, uporabno dovoljenje pa pridobljeno do 30. 6. 2022.