Krajevna organizacija DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE

Dobro vemo,da je bilo okoli 63.000 Slovencev v letih 1941–1945 pregnanih s svojih domov v Nemčijo, Srbijo… Veliko je bilo tudi beguncev. Dolga 4 leta so trpeli in hrepeneli po domačem ognjišču. Veliko jih – žal – ni nikoli več stopilo na domača tla.

Zato so leta 1990 ustanovili na gradu Rajhenburg v Brestanici DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE.Naša organizacija pa je nastala 15. 12. 1992, ko je bil ustanovni sestanek v Leskovcu. Tedaj se je vključilo približno 1.250 izgnancev in beguncev. Takoj smo pričeli z akcijo za priznanje statusa begunca in izgnanca.Na osnovi tega statusa smo začeli prejemati mesečno rento za preživeta leta v izgnanstvu. Kmalu za tem pa je bil izglasovan zakon o priznanju za psihično trpljenje in kasneje še za prisilno delo v izgnanstvu. Priznali pa so nam tudi plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in možnost zdraviliškega zdravljenja. Še vedno pa tečejo pogovori o priznanju materialne škode.

Naša KODIS ima sedež v Leskovcu, kjer imamo svoje lepe prostore. Vsaka vas ima svojega poverjenika, imamo 3-članski nadzorni odbor in 4-člansko predsedstvo. Sestajamo se po potrebi na sestankih. Skrbimo, da se dostojno poslovimo od vsakega umrlega člana, obiščemo pa tudi vse jubilante, ki praznujejo 90 let. Vsako leto na Senušah organiziramo srečanje članov, pa tudi izlete, ki se jih člani radi udeležujejo.

Pri vseh dejavnostih nam pridno pomagajo vse Krajevne skupnosti: Leskovec, Veliki Podlog, Krško polje, Senuše in Kostanjevica na Krki ter Občina Krško, za kar smo vsem zelo hvaležni.

Število naših članov se ­ žal ­ hitro zmanjšuje. V letu 2022 nas je samo še 260. Imamo tudi svoj časopis, naročnikov pa 146.

Letos bo naša organizacija praznovala 30 let obstoja in delovanja.