PRVI ŠOLSKI DAN

03. septembra 2022 | Novice

Prvi šolski dan bo ostal v lepem spominu učenkam in učencem podružnične osnovne šole v Velikem Podlogu, saj so vstopili v povsem novo šolsko stavbo. Nagovorila sta jih gospa Jožica Repše, ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem in župan Mestne občine Krško, mag. Miran Stanko.
Šola bo uradno odprta 22. septembra 2022.
Vsem učenkam in učencem želimo uspešno šolsko leto.