Spremembe v Svetu Krajevne skupnosti Veliki Podlog

16. oktobra 2023 | Novice

Splet okoliščin je vplival na to, da je v teh jesenskih dneh prišlo do nekaterih sprememb v svetu krajevne skupnosti. Ker je transparentnost pomembna vas seznanjamo, da je na 5. seji sveta prišlo do odstopa dosedanjega predsednika Sveta KS Veliki Podlog g. Mitje Packa. Vsled teh dogodkov je bila sklicana seja, na kateri je bil za novega predsednika soglasno izglasovan g. Jože Žičkar. Slednji je nov mandat pričel z dnem potrditve. Vaše pobude so še vedno dobrodošle, oddate jih lahko kot običajno preko spletne strani na elektronski naslov ks.veliki-podlog@krsko.si ali pisno na naslov KS Veliki Podlog.